Eğitim-Öğretim

Metropol Eğitim Kurumları’nda,

 • Konular ayrıntılı olarak işlenir ve konuların iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan tekrarlar yapılır.
 • Konu bitimlerinde verilen test ve taramalarla öğrencinin öğrenme düzeyi kontrol edilir.
 • Konular, öğrencilere verilen çalışma kitapçıkları ile pekiştirilir.
 • Ödev takipleri ders öğretmenlerince yapılır. Ödev takip raporları rehberlik servisi tarafından dosyalanır ve gerektiğinde velilerle paylaşılır.
 • Etüt programları öğretmenler gözetiminde sürdürülür.
 • Kurslarımızda uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan soru bankaları, konu anlatımlı kitaplar, dergiler, çalışma kitapçıkları, yaprak testler ve tarama testleri öğrencilerimize ücretsiz olarak verilir.
 • Dersler belli bir sistematik içerisinde yürütülür. Bu sayede devam-devamsızlık takip edilerek gerekli önlemler alınır.
 • Velilerimiz dilediklerinde telefonla veya internet aracılığıyla öğrencileriyle ilgili bütün bilgileri alabilirler.
 • Öğrenci sürekli takip edilerek sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve öğrencinin moral-motivasyon durumu veliye ulaştırılır.
 • Her dönem en az bir defa veli toplantısı yapılarak velilerimiz bilgilendirilir. Ayrıca rehberlik servisi de gerekli gördüğünde velilerle bire-bir görüşmeler yapar.
 • Kurslarımızda, öğrencilerimizin ders dışında da verimli bir şekilde çalışabilecekleri ortamlar bulunmaktadır(Kütüphaneler, etüt salonları vb.).
 • Öğrencilerimizin sınav stresini azaltmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla kurslarımızda belli aralıklarla sosyal etkinlikler düzenlenir ve bu etkinliklere öğrencilerimizin katılımı sağlanır.
WhatsApp chat