Ölçme Değerlendirme

Metropol Eğitim Kurumlar’nda öğrenci “birey” olarak ele alınmaktadır. Uzman kadrolar tarafından yürütülen Rehberlik ve Ölçme-Değerlendirme birimi;

Öğrencilerin gelişim düzeylerini izlemekte, gerekli önlemleri alarak eksikliklerin bire-bir derslerle giderilmesini sağlamaktadır.

Öğrenme ve verimli çalışma yöntemleri konusunda öğrencileri bilinçlendirmekte, öğrencilere bireysel çalışma programları hazırlamaktadır.

Öğrencilerin günlük yoklamalarla devam-devamsızlıklarını takip etmekte ve gün içinde velilere bilgi vermektedir.

Öğrencileri sınav sistemi ve mesleki rehberlik konusunda bilgilendirmekte ve doğru tercihler yapmalarını sağlamaktadır.

Düzenli yapılan veli toplantıları ile kurum-veli-öğrenci iletişimini sağlamakta, öğrencilerin başarı grafikleri ve derslerdeki performansları konusunda velileri bilgilendirmektedir.

Metropol Eğitim Kurumları’nda,

  • Öğrencinin hedefleri somut ve açık olarak belirlenir. Öğrencilere ölçülebilir bir hedef belirlemeleri için yardımcı olunur.
  • Değerlendirmede kullanılan ölçme testleri, sınav kriterlerine uygun ve güvenilirliği denenmiş olarak öğrenciye sunulur.
  • Öğrencinin etkili bir değerlendirilmesinin yapılabilmesi için, çalışmaları sürekli izlenir;  geriye dönüşler ve düzeltmeler yapılır.
  • Öğrencinin başarı durumunun ölçülmesi ve değerlendirilmesinde tarafsız davranılarak hedeflerin daha sağlıklı, daha gerçekçi olması sağlanır.
  • Öğrencinin hangi konuyu ne kadar öğrendiği tespit edilerek öğrenciye gerekli yardımlarda ve yönlendirilmelerde bulunulur.
  • Sonuçlar değerlendirilip, gelişmeye yönelik önlemler alınarak veliler ile paylaşılır.

 

Bütün bunlara ek olarak kurumlarımızda öğrencilerimizin birlikte çalışmalarına, gerekli kitap ve testleri temin etmelerine, etüd çalışmalarına önem verilmekte olup, bu durumun hayata geçirilmesine ortam sağlayan mekanlar öğrenciler için titizlikle düzenlenerek hazırlanmıştır.

WhatsApp chat