DİĞER KURSLAR

Yabancı Dil Kursları

GENEL İNGİLİZCE – GENEL ALMANCA

Genel İngilizce ve Genel Almanca kurslarımızın içeriği, dört temel dil becerisin eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır. Bu beceriler:

Kurs programlarımız üç düzeyden oluşmaktadır. Her düzey birbirinden bağımsızdır. Üst düzeydeki bir kura katılmak için bir önceki kurda başarılı olmak gerekir.

Kurslarımıza kayıt olup, öğrenim görecek tüm adaylara gruplara yerleştirilmeden önce Seviye Tespit Sınavı uygulanır. Adaylar sınav sonuçlarına göre seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir. Gruplarımız öğrencilerin dil seviyeleri dışında hafta sonu ve hafta içi grupları olmak üzere ikiye ayrılır.

HAFTALIK TOPLAM DERS SAATİ: 12 SAAT
(1-4 KİŞİLİK GRUPLARDA: 6 SAAT) (5-8 KİŞİLİK GRUPLARDA: 8 SAAT) (9+ KİŞİLİK GRUPLARDA: 12 SAAT)
Başlangıç Süre Kurlar
HER AYIN İLK HAFTASI 2 AY

Tek Kur
A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2

4 (2+2) AY

İki Kur
A1 - A2 / B1 - B2 / C1 - C2

6 (2+2+2) AY

Üç Kur
A1 - A2 - B1 / A2 - B1 - B2 / B1 - B2 - C1

8 (2+2+2+2) AY

Dört Kur
A1 - A2 - B1 – B2 / A2 - B1 - B2 - C1 / B1 - B2 - C1 - C2

İngilizce ve Almanca Sınavları Kursları

YDS – YÖKDİL – TOEFL – IELTS – PROFICIENCY – TOEIC – PTE – ESOL – FCE – CAE/CPE – BULATS

TESTDAF – TESTAS – GOETHE ZERTİFİKAT – DSH – ZP – ZMP – TELC DEUTSCH

İngilizce ve Almanca sınavları hazırlık kurslarımızda yer alan sınavların her biri farklı beceri ve bilgi düzeylerini gerektirmektedir.

İlgili kurslara katılacak olan öğrencilerimize ilk olarak alanında akademik deneyime sahip uzmanlarımızın eşliğinde yazılı ve sözlü olarak dil yeterlilik sınavları uygulanır. Öğrencilerimizin hazırlanacakları sınav için düzenlenecek kursa katılabilmeleri için gerekli dil yeterliliğine sahip oldukları anlaşıldığı takdirde, ilgili sınavların uygulama takvimi ve öğrencilerin özel hedefleri doğrultusunda ders programları belirlenir.

Adaylar sınav sonuçlarına göre seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir. Gruplarımız öğrencilerin dil seviyeleri dışında hafta sonu ve hafta içi grupları olmak üzere ikiye ayrılır.

HAFTALIK TOPLAM DERS SAATİ: 12 SAAT
(1-4 KİŞİLİK GRUPLARDA: 6 SAAT) (5-8 KİŞİLİK GRUPLARDA: 8 SAAT) (9+ KİŞİLİK GRUPLARDA: 12 SAAT)

Başlangıç Süre Kurlar
HER AYIN İLK HAFTASI 3 AY

Tek Kurs


Akademi Sınavları Kursları

GRE – GMAT – ALES

Akademi lisans sınavları hazırlık kursları, ABD merkezli olarak uluslararası olarak uygulanan GRE ve GMAT sınavları kursları ve ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından sadece Türkiye’de uygulanan ALES kursları olarak ikiye ayrılır.

GRE ve GMAT sonuçları lisansüstü öğrenim amacıyla Türkiye dahil uluslararası olarak birçok üniversiteye başvurularda kullanılabilirken, ALES sadece Türkiye üniversitelerine başvurularda kullanılabilir. Üç sınavın da içeriklerinde sayısal ve sözel yetenek becerilerini ölçen sorular bulunmaktadır.

GRE ve GMAT kurslarımıza katılacak öğrencilere, İngilizce dil yeterliliklerini ve sayısal yetenek becerilerini ölçen seviye tespit sınavları; ALES kurslarımıza ise katılacak öğrencilere ise Türkçe dil yeterliliklerini ve sayısal yetenek becerilerini ölçen seviye tespit sınavları uygulanır. Tüm diğer kurslarımızda olduğu gibi, öğrencilerimize ilgili sınavların uygulama takvimi ve öğrencilerin özel hedefleri doğrultusunda ders programları belirlenir.

Adaylar sınav sonuçlarına göre seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir. Gruplarımız öğrencilerin seviyeleri dışında hafta sonu ve hafta içi grupları olmak üzere ikiye ayrılır.

HAFTALIK TOPLAM DERS SAATİ: 12 SAAT
(1-4 KİŞİLİK GRUPLARDA: 6 SAAT) (5-8 KİŞİLİK GRUPLARDA: 8 SAAT) (9+ KİŞİLİK GRUPLARDA: 12 SAAT)

Başlangıç Süre Kurlar
HER AYIN İLK HAFTASI 3 AY

Tek Kurs

Genel İngilizce ve Genel Almanca, İngilizce ve Almanca Sınavları ile Akademi Sınavları hazırlık kurslarımıza katılan tüm öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren prestijli yayıncıların ders ve uygulama kitapları, görsel – işitsel materyalleri ve tarama ile deneme sınavları uygulanmakta olup, kullanılan yayınlar sınav içeriğine ve öğrencilerin seviyelerine göre değişiklik göstermektedir.

Ayrıca Genel İngilizce ve Genel Almanca kurslarımızda her kur sonunda kur bitirme sınavları uygulanır, bu sınavlardan sırayla Başlangıç düzeyi (A1, A2), Orta düzey (B1, B2) ve Yüksek düzey (C1, C2) kurlarını başarılı ile tamamlayan öğrencilerimiz METROPOL İngilizce / Almanca Dil Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Genel İngilizce ve Genel Almanca kurslarımıza katılmadan yabancı dil düzeylerini belgelemek isteyen öğrencilere yönelik farklı içeriklerde sınavlar da yapılmaktadır. Talep eden öğrenciler seviye tespit sınavlarımıza ya da diploma sınavlarımıza katılarak Seviye Tespit Belgesi ya da İngilizce / Almanca Yeterlilik Belgesi alabilirler.

Kurslarımızın ayrılmaz bir parçası olan rehberlik servisimiz, haftalık zorunlu dersler dışında da öğrencilerimize grup olarak veya bire bir özel dersler programlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz talep ettiklerinde, eksik oldukları derslerden veya konulardan da grup halinde ya da bire bir dersler de alabilmektedirler.

Ayrıca, rehberlik öğretmenlerimiz, eğitim koçlarımız ve danışmanlarımız öğrenim sürecinin tamamında öğrencilerimize psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmakta olup, öğrencilerimizin tüm başvuru ve tercih işlemleri ile mesleki rehberlik süreçleri de tarafımızdan yürütülmektedir.

Gruplarımızdaki tüm kurs, yayın ve rehberlik hizmetleri online olarak da sunulmaktadır. Gelişmiş dijital bir alt yapı ile yüz yüze verilen tüm öğretim programlarımız ve kurslarımız gerekli olduğu takdirde uzaktan online eğitim olarak da verilebilmekte, sınıflarımız ve ders içeriklerimiz aynı şekilde korunmaktadır. Kurs içeriğindeki rutin derslere ek olarak, online soru çözümleri, online ek dersler ve bire-bir dersler de uzaktan eğitim sistemimizin bir parçasıdır. Yayınlarımız ise öğrencilerimize basılı materyaller olarak dağıtılmakta, özel süreçlerde ise dijital olarak da sunulabilmektedir. Tüm bu online hizmetlere ek olarak, sınavlara uzaktan başvuru işlemleri ve danışmanlığı, mesleki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz de bulunmaktadır.

Online ders, yayın ve rehberlik içeriğine ek olarak, kurslarımızda kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz Metropol Öğrenci Bilgi Sistemi’ne kayıt edilirler. Metropol Öğrenci Bilgi Sistemi öğrencilerimizin devam-devamsızlık durumlarını, sınav sonuçlarını, ev ödevlerini ve belgelerini dijital olarak görüntüleyebilecekleri online bir platformdur.

Kurslarımıza katılabilmek için yurt dışından Türkiye’ye gelecek öğrencilerimiz, kurslarımıza online olarak uzaktan kayıt yaptırarak, kendilerine gönderilecek olan “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile ülkelerindeki Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından öğrenim vizesi başvurusunda bulunabilmekte, başvuruları olumlu karşılandığı takdirde ise Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yaparak öğrenim amaçlı oturma izni alabilmektedirler.

Türkiye’ye giriş yapmak için öğrenim vizesi başvurusunda bulunarak zaman kaybetmek istemeyen ve turist olarak Türkiye’ye gelmek isteyen öğrencilerimizin oturma izni işlemlerinde ise, gerekli olan lojistik destek tarafımızdan sunulmaktadır.

Not 1: Genel İngilizce ve Genel Almanca, İngilizce ve Almanca Sınavları ile Akademi Sınavları hazırlık kurslarımız belirli şubelerimizde ve belirli dönemlerde açılmakta olup, ayrıntılı bilgi almak için [email protected] email adresi ile iletişime geçerek Ankara Merkez Şubemizden bilgi almanız gerekmektedir.
Not 2: Kurslarımıza uzaktan online olarak kayıt/ön kayıt yaptırabilmek için pasaport veya kimliğinizi bize email olarak göndermeniz, ayrıca katılmayı düşündüğünüz grubun kurs ücretinin en az % 20’sini tarafınıza email ile bildirilecek banka hesaplarımıza yatırmanız gerekmektedir. Kurs ücretleri hakkında bilgi almak için şubelerimizin telefon numaraları ya da email adresleri ile iletişime geçmeniz mümkündür.
Not 3: Gruplarımıza olan yoğun talepten kaynaklı olarak, bazı gruplarımızın kontenjanları başlangıç tarihlerinden önce dolmakta ve kayıtları kapanmaktadır. Bu nedenle kesin olarak kayıt yaptırmayı düşündüğünüz grup ya da gruplara başlangıç tarihlerinden önce kayıt yaptırmanız yararlı olacaktır.
Not 4: Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerden 2 adet fotoğraf, onaylı pasaport/kimlik örneği, var ise oturma izni fotokopisi ve lise mezunu olanlardan onaylı diploma örneği istenmektedir.
Not 5: Ders programları ilgili gruplar başlamadan en geç 2 gün öncesinde netleşmektedir.

2024 ARA TATİLİ: 29 OCAK 2024 PAZARTESİ - 4 ŞUBAT 2024 PAZAR (Pazartesi ve Pazar günleri dahil.)

Manşet Haberler

Call Now Button