TÖMER KURSLARI

TÖMER (Yabancılar için Türkçe) kurslarımızın içeriği, dört temel dil becerisin eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır. Bu beceriler:

- Anlama (Okuma-Dinleme)
- Yazma (Yazılı Anlatım)
- Konuşma (Sözlü Anlatım)
- Dil Bilgisi

TÖMER kurs programlarımız üç düzeyden oluşmaktadır. Her düzey birbirinden bağımsızdır. Üst düzeydeki bir kura katılmak için bir önceki kurda başarılı olmak gerekir.

Kurslarımıza kayıt olup, öğrenim görecek tüm adaylara gruplara yerleştirilmeden önce Türkçe Seviye Tespit Sınavı uygulanır. Adaylar sınav sonuçlarına göre seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir. Gruplarımız öğrencilerin Türkçe seviyeleri dışında hafta sonu ve hafta içi grupları olmak üzere ikiye ayrılır.

HAFTALIK TOPLAM DERS SAATİ: 12 SAAT
TEORİ (8) - UYGULAMA (4)

Başlangıç Süre
HER AYIN İLK HAFTASI 8 AY
- Metropol Yayınları Türkçe Öğretimi Başlangıç Düzeyi (A1-A2)
- Üç cilt olarak hazırlanmış olan kitap setinin 1. setidir.
- Metropol Yayınları Türkçe Öğretimi Orta Düzey (B1-B2).
- Üç cilt olarak hazırlanmış olan kitap setinin 2. setidir.
- Metropol Yayınları Türkçe Öğretimi Yüksek Düzey (C1-C2).
- Üç cilt olarak hazırlanmış olan kitap setinin 3. setidir.
- Seviyelere göre ayrılmış kitap setlerimizin tamamı kendi içlerinde konu anlatımlı kitaplar, uygulama kitapları ve dinleme anlama kitapları (karekodlu online dinleme kayıtları ve cd’leri ile birlikte) olmak üzere 3 farklı kitaptan oluşur.

Metropol TÖMER Hazırlık Yayınlarını Online Olarak Satın Almak için Tıklayın!

Kurslarımızda öğrencilerimize verilen tüm yayınlar, Metropol Yayınları TÖMER departmanında görev alan, alanında uzman öğretmenlerimizin hazırladığı, ilgili kurullarda titizlikle incelenen konu anlatımlarından ve özgün sorulardan oluşmaktadır.

TÖMER kurslarımızda her kur sonunda kur bitirme sınavları uygulanır, bu sınavlardan sırayla;

- Başlangıç düzeyi (A1, A2),
- Orta düzey (B1, B2) ve
- Yüksek düzey (C1,C2) kurlarını başarılı ile tamamlayan öğrencilerimiz METROPOL Yabancılar için Türkçe DİPLOMASI (Türkçe Yeterlilik Belgesi) almaya hak kazanırlar.

Aynı zamanda dileyen öğrencilerimiz Yunus Emre Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi TÖMER sınavlarına ücretsiz olarak katılabilmekte ve alternatif diplomalar da alabilmektedir.

Yabancılar için Türkçe kurslarımıza katılmadan yabancı dil düzeylerini belgelemek isteyen öğrencilere yönelik farklı içeriklerde sınavlar da yapılmaktadır. Talep eden öğrenciler seviye tespit sınavlarımıza ya da diploma sınavlarımıza katılarak Seviye Tespit Belgesi ya da Türkçe Yeterlilik Belgesi alabilirler.

Kurslarımızın ayrılmaz bir parçası olan rehberlik servisimiz, haftalık zorunlu dersler dışında da öğrencilerimize grup olarak veya bire bir özel dersler programlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz talep ettiklerinde, eksik oldukları derslerden veya konulardan da grup halinde ya da bire bir dersler de alabilmektedirler.

Ayrıca, rehberlik öğretmenlerimiz, eğitim koçlarımız ve danışmanlarımız öğrenim sürecinin tamamında öğrencilerimize psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmakta olup, öğrencilerimizin tüm başvuru ve tercih işlemleri ile mesleki rehberlik süreçleri de tarafımızdan yürütülmektedir.

TÖMER gruplarımızdaki tüm kurs, yayın ve rehberlik hizmetleri online olarak da sunulmaktadır. Gelişmiş dijital bir alt yapı ile yüz yüze verilen tüm öğretim programlarımız ve kurslarımız gerekli olduğu takdirde uzaktan online eğitim olarak da verilebilmekte, sınıflarımız ve ders içeriklerimiz aynı şekilde korunmaktadır. Kurs içeriğindeki rutin derslere ek olarak, online soru çözümleri, online ek dersler ve bire-bir dersler de uzaktan eğitim sistemimizin bir parçasıdır. Yayınlarımız ise öğrencilerimize basılı materyaller olarak dağıtılmakta, özel süreçlerde ise dijital olarak da sunulabilmektedir. Tüm bu online hizmetlere ek olarak, uzaktan dil öğrenimi danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz de bulunmaktadır.

Online ders, yayın ve rehberlik içeriğine ek olarak, kurslarımızda kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz Metropol Öğrenci Bilgi Sistemi’ne kayıt edilirler. Metropol Öğrenci Bilgi Sistemi öğrencilerimizin devam-devamsızlık durumlarını, sınav sonuçlarını, ev ödevlerini ve belgelerini dijital olarak görüntüleyebilecekleri online bir platformdur.

Yabancılar için Türkçe kursları dışında, Yabancı Öğrenci Sınavlarında (YÖS) yer alan Türkçe testlerine hazırlanmanız için YÖS Türkçe Testleri Hazırlık gruplarımız da bulunmakta olup, TÖMER kurslarına katılmadan bu gruplara katılmanız mümkündür.

Kurslarımıza katılabilmek için yurt dışından Türkiye’ye gelecek öğrencilerimiz, kurslarımıza online olarak uzaktan kayıt yaptırarak, kendilerine gönderilecek olan “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile ülkelerindeki Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından öğrenim vizesi başvurusunda bulunabilmekte, başvuruları olumlu karşılandığı takdirde ise Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yaparak öğrenim amaçlı oturma izni alabilmektedirler.

Türkiye’ye giriş yapmak için öğrenim vizesi başvurusunda bulunarak zaman kaybetmek istemeyen ve turist olarak Türkiye’ye gelmek isteyen öğrencilerimizin oturma izni işlemlerinde ise, gerekli olan lojistik destek tarafımızdan sunulmaktadır.

Not 1: Kurslarımıza uzaktan online olarak kayıt/ön kayıt yaptırabilmek için pasaport veya kimliğinizi bize email olarak göndermeniz, ayrıca katılmayı düşündüğünüz grubun kurs ücretinin en az % 20’sini tarafınıza email ile bildirilecek banka hesaplarımıza yatırmanız gerekmektedir. Kurs ücretleri hakkında bilgi almak için şubelerimizin telefon numaraları ya da email adresleri ile iletişime geçmeniz mümkündür.
Not 2: Gruplarımıza olan yoğun talepten kaynaklı olarak, bazı gruplarımızın kontenjanları başlangıç tarihlerinden önce dolmakta ve kayıtları kapanmaktadır. Bu nedenle kesin olarak kayıt yaptırmayı düşündüğünüz grup ya da gruplara başlangıç tarihlerinden önce kayıt yaptırmanız yararlı olacaktır.
Not 3: Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerden 2 adet fotoğraf, onaylı pasaport/kimlik örneği, var ise oturma izni fotokopisi ve lise mezunu olanlardan onaylı diploma örneği istenmektedir.
Not 4: Ders programları ilgili gruplar başlamadan en geç 2 gün öncesinde netleşmektedir.

2023 ARA TATİLİ: 23 OCAK 2023 PAZARTESİ - 29 OCAK 2023 PAZAR (Pazartesi ve Pazar günleri dahil.)

Manşet Haberler

Call Now Button