TR-YÖS KURSLARI

TR-YÖS (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı) hazırlık kurs programlarımız ÖSYM (Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen TR-YÖS sınavlarının kapsadığı konuların anlatımı, tekrarları ve yoğunlaştırılmış pratik çalışmalardan oluşmaktadır.

TR-YÖS sınıflarımız hafta içi sınıfları ile hafta sonu sınıfları ve derslerin Türkçe veya İngilizce olarak anlatıldığı sınıflar olmak üzere sınıflara ayrılır. Tüm gruplarımız öğrencilerin bilgi seviyelerine göre sınıflandırıldığı seviye gruplarıdır.

HAFTALIK TOPLAM DERS SAATİ: 20 SAAT
IQ (3) - MATEMATİK (6) - GEOMETRİ (3) - EK DERS (2) - REHBERLİK (1) - [TÜRKÇE (4) + ÖZEL DERS (1)]

Başlangıç Bitiş Süre
3 HAZİRAN 2024 27 EKİM 2024 21 Hafta
16 EYLÜL 2024 18 MAYIS 2025 35 Hafta
21 EKİM 2024 18 MAYIS 2025 30 Hafta
18 KASIM 2024 18 MAYIS 2025 26 Hafta
16 ARALIK 2024 18 MAYIS 2025 22 Hafta
20 OCAK 2025 18 MAYIS 2025 17 Hafta

Kurslarımıza kayıt yaptıran öğrencilere TR-YÖS hazırlıkta Türkiye’deki en geniş yayın içeriğini sunan ve Türkiye’nin tek profesyonel TR-YÖS yayıncısı olan Metropol Yayınları materyalleri sunulmakta olup, yayınlarımızla öğrencilerimizin sınavlara hazırlık sürecinde gerekli olan pratik çalışmaları en üst seviyede yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimize ücretsiz olarak sunulan bu yayınlarımız:

Toplamda 10 adet kitap olmak üzere,

- TR-YÖS Matematik Soru Bankası 1(Orta Seviye)
- TR-YÖS Matematik Soru Bankası 2(Orta Seviye)
- TR-YÖS Matematik-Geometri Soru Bankası
- TR-YÖS Geometri Soru Bankası(Orta Seviye)
- TR-YÖS Genel Yetenek (IQ) Soru Bankası 1
- TR-YÖS Genel Yetenek (IQ) Soru Bankası 2
- TR-YÖS Deneme Sınavları (30 Adet Deneme)
- TR-YÖS ÖSYM Sınavları
- TR-YÖS Matematik Cep Kitabı
- TR-YÖS Geometri Cep Kitabı

Kitaplara ek olarak,

- Ödev Kitapçıkları: Ev ödevi şeklinde ya da ek derslerde kullanılan ve her konu için ayrı olarak hazırlanmış kitapçıklardır. Matematikten 31 adet, geometriden 10 adet kitapçık bulunmaktadır.
- Yaprak Testler: Dersler ya da ek dersler sırasında çözülen veya yine ev ödevi olarak kullanılan, her konu için ayrı olarak hazırlanmış testlerdir. Genel yetenek dersinden 144 adet, matematik dersinden 136 adet, sayısal mantık-matematik problemleri dersinden 32 adet, geometri dersinden ise 80 adet test bulunmaktadır.
- TR-YÖS Deneme Sınavları: Her biri birer TR-YÖS provası niteliği taşıyan, öğrencilerin seviyelerindeki değişiklikleri tespit edebilmek ve eksiklerini gidermeleri için kullanılan, dönem sonunda ise gerçek sınavlara hazırlık amacıyla uygulanan deneme sınavlarıdır. Toplamda 20 adet deneme sınavı uygulanmakta olup, özellikle son sınavlara kurumumuz dışından öğrenci katılımı oldukça fazla sayıda olduğundan, öğrencilerin gerçek sınavlar öncesi seviyelerini öğrenmeleri açısından özel olarak önem taşımaktadır.

Tüm deneme sınavlarımız, 9 ülke ve 32 farklı merkezdeki Metropol Kursları şubelerinin tamamında eş zamanlı uygulanmakta ve eş zamanlı olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz, seviyelerini iki binden fazla öğrencinin katıldığı sınavlarla ölçebilmekte ve gelişim süreçleri hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilmektedirler.

Metropol TR-YÖS Hazırlık Yayınlarını Online Olarak Satın Almak için Tıklayın!

Kurslarımızda öğrencilerimize verilen tüm yayınlar, Metropol Yayınları TR-YÖS departmanında görev alan, alanında uzman öğretmenlerimizin hazırladığı, ilgili kurullarda titizlikle incelenen konu anlatımlarından ve özgün sorulardan oluşmaktadır.

Kurslarımızın ayrılmaz bir parçası olan rehberlik servisimiz, haftalık zorunlu dersler dışında da öğrencilerimize grup olarak veya bire bir özel dersler programlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz talep ettiklerinde, eksik oldukları derslerden veya konulardan da grup halinde ya da bire bir dersler de alabilmektedirler.

Ayrıca, rehberlik öğretmenlerimiz, eğitim koçlarımız ve danışmanlarımız öğrenim sürecinin tamamında öğrencilerimize psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmakta olup, öğrencilerimizin tüm başvuru ve tercih işlemleri ile mesleki rehberlik süreçleri de tarafımızdan yürütülmektedir.

TR-YÖS hazırlık kurslarındaki tüm kurs, yayın ve rehberlik hizmetleri online olarak da sunulmaktadır. Gelişmiş dijital bir alt yapı ile yüz yüze verilen tüm öğretim programlarımız ve kurslarımız gerekli olduğu takdirde uzaktan online eğitim olarak da verilebilmekte, sınıflarımız ve ders içeriklerimiz aynı şekilde korunmaktadır. Kurs içeriğindeki rutin derslere ek olarak, online soru çözümleri, online ek dersler ve bire-bir dersler de uzaktan eğitim sistemimizin bir parçasıdır. Yayınlarımız ise öğrencilerimize basılı materyaller olarak dağıtılmakta, özel süreçlerde ise dijital olarak da sunulabilmektedir. Tüm bu online hizmetlere ek olarak, sınavlara uzaktan başvuru-tercih işlemleri ve danışmanlığı, mesleki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz de bulunmaktadır.

Online ders, yayın ve rehberlik içeriğine ek olarak, TR-YÖS kurslarımızda kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz Metropol Öğrenci Bilgi Sistemi’ne kayıt edilirler. Metropol Öğrenci Bilgi Sistemi öğrencilerimizin devam-devamsızlık durumlarını, sınav sonuçlarını, ev ödevlerini, başvuru-tercih bilgilerini ve belgelerini dijital olarak görüntüleyebilecekleri online bir platformdur.

Kurslarımıza katılabilmek için yurt dışından Türkiye’ye gelecek öğrencilerimiz, kurslarımıza online olarak uzaktan kayıt yaptırarak, kendilerine gönderilecek olan “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile ülkelerindeki Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından öğrenim vizesi başvurusunda bulunabilmekte, başvuruları olumlu karşılandığı takdirde ise Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yaparak öğrenim amaçlı oturma izni alabilmektedirler.

Türkiye’ye giriş yapmak için öğrenim vizesi başvurusunda bulunarak zaman kaybetmek istemeyen ve turist olarak Türkiye’ye gelmek isteyen öğrencilerimizin oturma izni işlemlerinde ise, gerekli olan lojistik destek tarafımızdan sunulmaktadır.

Not 1: Kurslarımıza uzaktan online olarak kayıt/ön kayıt yaptırabilmek için pasaport veya kimliğinizi bize email olarak göndermeniz, ayrıca katılmayı düşündüğünüz grubun kurs ücretinin en az % 20’sini tarafınıza e-mail ile bildirilecek banka hesaplarımıza yatırmanız gerekmektedir. Kurs ücretleri hakkında bilgi almak için şubelerimizin telefon numaraları ya da email adresleri ile iletişime geçmeniz mümkündür.
Not 2: Gruplarımıza olan yoğun talepten kaynaklı olarak, bazı gruplarımızın kontenjanları başlangıç tarihlerinden önce dolmakta ve kayıtları kapanmaktadır. Bu nedenle kesin olarak kayıt yaptırmayı düşündüğünüz grup ya da gruplara başlangıç tarihlerinden önce kayıt yaptırmanız yararlı olacaktır.
Not 3: Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerden 2 adet fotoğraf, onaylı pasaport/kimlik örneği, var ise oturma izni fotokopisi ve lise mezunu olanlardan onaylı diploma örneği istenmektedir.
Not 4: Ders programları ilgili gruplar başlamadan en geç 2 gün öncesinde netleşmektedir.

2024 ARA TATİLİ: 29 OCAK 2024 PAZARTESİ - 4 Şubat 2024 PAZAR (Pazartesi ve Pazar günleri dahil.)

Manşet Haberler

Call Now Button